ZAKŁAD EDUKACJI KULTURALNEJ
WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
BIELSKA 62
43-400 CIESZYN
TEL. (+048)-33-8546113
www.animacja.kulturalna.us.edu.pl

Strona Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji:
www.weinoe.us.edu.pl

 

 

administrator strony: animacja.kulturalna@us.edu.pl